هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

سنسور روشنايی 180 درجه الکتروپيک یوتاب

( )

Brightness sensor 180

Give a Name
  • ضمانت اصل بودن کالا ( برگشت کالا تا 5 روز )

0 تومان

در انبار موجود نیست

46×100×100 میلی متر
----
----
الکتروپيک یوتاب
ﺳﻘﻔﻰ
- دارای CE اروپا - دارای IP4X مقاومت در برابر گرد و غبار
40 الی -20 درجه سانتی گراد
مادون قرمز ( PIR )
1.5 الی 0.6 متر بر ثانیه
12 متر

معرفی کالا و مشخصات فنی :

اين محصول نوع جديدی از سوئيچ جهت صرفه جویی در مصرف انرژی الکتريکي می باشد که بوسيله آشکار ساز حساسيت بالا می تواند به صورت خودکار و با اطمينان در مصرف انرژی صرفه جویی نمايد. سنسور دارای دامنه پوشش از چپ به راست بوده که با استفاده از شعاع مادون قرمز، به هنگام وارد شده شخص به محدوده آشکارساز، عمل می نمايد.

همچنين به طور خودکار روز و شب را تشخيص داده و نصب آن بسيار آسان می باشد.
  • حسگر حضور
  • ·کنترل ميزان روشنايی
  • مناسب برای انواع لامپ
  • کنترل اختياری پارامتر ها با استفاده از پتانسيومترهای تعبيه شده روی سنسور

 

ویژگی ها :

ﺣﺴﮕﺮ ﺣﻀﻮﺭ

ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﯽ : ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺷﺐ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻻﻣﭗ :ﻻﻣﭗ ﻫﺎی ﻓﻠﻮﺭﺳﻨﺖ، ﻫﺎﻟﻮژﻥ ﻭ ﻻﻣﭗ ﻫﺎی ﺭﺷﺘﻪ ﺍی ﻭ ﻫﻤﭽﻨﲔ LED  ها

ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭی ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﭙﺮﻫﺎی ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺭﻭی ﺳﻨﺴﻮﺭ

توجه:
ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺴﺖ

ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻮﻣﺘﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ(ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺧﻼﻑ ﺣﺮﻛﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎﻯ ﺳﺎﻋﺖ) ﺳﭙﺲ، ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻮﻣﺘﺮ LUX  ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎﻯ ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ (ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ) ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺳﻴﻢ ﺑﻨﺪﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺁﻥ، ﺑﺮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﺭﺍ ﻣﺘﺼﻞ ﻛﻨﻴﺪ.
ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ 90 ثانیه (ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ) ﺳﻨﺴﻮﺭ، ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ LUX ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺪﺍﻗﻞ (ﺩﺭ ﺧﻼﻑ ﺣﺮﻛﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎﻯ ﺳﺎﻋﺖ) ﻣﻰ ﮔﺬﺍﺭﻳﻢ، ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺩﺭ ﻧﻮﺭ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﻛﻤﺘﺮLUX  (ﺷﺐ)، ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺴﺖ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻲ ﺭﻭﺯ، ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻮﻣﺘﺮ LUX ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﻧﺸﺎﻥ (ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ) ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻴﺪ، ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻰ ﻧﻤﺎﻳ.